Provádění staveb

V rámci živnostenského oprávnění zajišťujeme provádění staveb, jejich změn a odstraňování, se zaměřením na:

 • rodinné domy
 • rekonstrukce bytů
 • zemědělské stavby, stavby pro podnikání
 • zateplování objektů
 • stavby malého rozsahu, stavební úpravy a rekonstrukce
 • drobné řemeslné práce, drobné úpravy

Abychom mohli poskytovat zákazníkovi kompletní služby spolupracujeme s řadou subdodavatelů

 • zemní a výkopové práce, autodoprava, jeřábnické práce
 • výroba ocelových konstrukcí
 • vnitřní instalace budov elektro, voda, topení, plyn
 • strojně hlazené betonové podlahy
 • další dokončovací práce

Projektová činnost ve výstavbě

 • projekty pro stavební povolení, pro ohlášení stavby, pro drobné stavební úpravy
 • poradenství a návrhy staveb nebo úprav staveb před zadáním projektu
 • na větších projektech spolupracuji se smluvními projektanty podle náročnosti zakázky a podle dosavadních zkušeností a referencí
 • koordinace projektu se stavebníkem (aby cena dokončené stavby odpovídala představám stavebníka)

Inženýrská činnost

 • spoluúčast při zajištění stavebního povolení
 • výběrové řízení na dodavatele stavby nebo jen její části
 • konzultace a kontrola rozpočtů a výkazů výměr
 • kontrola navržených smluv se zhotovitelem
 • stavební dozor “hodinový“ – jen jednorázová kontrola části stavby, případná okamžitá pomoc při nápravě nedostatků
 • stavební dozor při realizaci celé stavby
  • předání staveniště
  • kontrola vytýčení stavby - soulad se stavebním povolením
  • převzetí základové spáry
  • kontrola provádění díla podle projektové dokumentace (použité materiály, technologické postupy)
  • kontrola konstrukcí před jejich následným zakrytím
  • spoluúčast při kontrolních zkouškách na stavbě
  • koordinace postupů řemesel
  • účast na kontrolních dnech, plnění harmonogramu
  • odsouhlasování víceprací, méněprací, provedených prací podle faktur
 • předání dokončené stavby mezi stavebníkem a provádějící firmou
 • zajištění dokladů pro kolaudaci nebo užívání stavby
 • stavbyvedoucí - odborné vedení stavby (i u staveb prováděných svépomocí)

Technická pomoc na stavbě pro stavebníky i řemeslníky

 • vyměření stavby (pomocí „laviček“), změření skutečné výšky podlahy podle projektu v návaznosti k terénu
 • provedení základů, betonování základových desek
 • založení zdiva, rohů, dveří, oken (Porotherm, Heluz, Ytong, …), používání všech doplňkových cihel
 • montáže překladů, průvlaků i monolitických
 • montáže stropů trámečkových, filigránových, monolitických, včetně vázání armatury
 • rozměření schodišť včetně provedení
 • rozměření a založení vnitřních příček (podle projektu, případně změny k ohlášení podle budoucího vybavení interiéru)
 • pomoc při výběru dalších řemesel (tesař, klempíř, pokrývač, instalatér, topenář, elektrikář, omítkář, sádrokartonář, obkladač, betonář, malíř, truhlář, podlahář, kamnař-krbař, kameník, zámečník, …), všechna tato řemesla doporučuji dle osobních zkušeností z dosavadní praxe
 • zateplování fasád, včetně soklů
 • návrhy i provedení přístupových chodníků, okapových nebo okrasných chodníčků, vjezdů, parkovacích stání
 • návrhy i provedení plotů, rozměření plotových dílů i ve svažitém terénu
 • pomoc při výběru materiálů (cihly, stropy, střešní krytiny, okna, dveře, vrata, obklady, dlažby, …)
 • pomoc při výběru stavební mechanizace, případně její zprostředkování (kontakty na majitele: traktorbagry, čelní nakladače, minibagry, pásové bagry, autojeřáby, autodomíchávače, čerpadla betonu, autodopravy do 3,5t - kontejnery, nad 3,5t, kamionové dopravy, auta s hydraulickou rukou, montážní plošiny, …)